Geluids- en warmte isolerende vloeren | Isolatievloer

Conform het bouwbesluit van januari 2003 is het contactgeluidsisolatie voor nieuwbouw woningen met 5 decibel verlaagd. Door toepassing van een zwevende vloer met geluidsisolatie en randstroken langs de wanden, kan aan deze nieuwe norm eenvoudig worden voldaan. Voor verzwaarde eisen, kunnen andere isolatiematerialen worden gebruikt, waardoor men de comfort eis (+10 db.) kan worden bereikt. Hiervoor hebben wij alle kennis voor de juiste isolatievloer in huis.

Voor warmte isolerende vloeren kunnen wij u ook van dienst zijn. Zowel bij geluids-, als ook bij warmte isolerende vloeren word meestal gebruik gemaakt van anhydrietvloeren, welke worden aangebracht op een isolatielaag, direct op de draagvloer.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.